من توركم * آتام بابك * يوردوم آذربايجان
اِهي قارداش سنين ليم #سوزوم سنه‌دير قارداشم#ديل داشم قان داشم قارداشم ....
تاريخ : شنبه 10 فروردین 1392 | یازار : "ايران سنگري‌نين قوْرخماز ايگيد قهرماني"
+0 به يه ن

پارسي را به عنوان 33 ومين گويش عربي پاس بداريم تركي را بعنوان سومين زبان كامل و با قاعده دنيا ترك بكنيم

 

پارسي رابا 51 ميليون متكلم پاس بداريم تركي را با 360 ميليون متكلم ترك بكنيم

 

پارسي را 2500 سال قدمت پاس بداريم تركي را با7200سال قدمت ترك بكنيم

 

پارسي را با 4000 واژه اصيل پاس بداريم تركي را با 100000 واژه  اصيل ترك بكنيم

 

پارسي را با 60 تا 70 فعل اصلي پاس بداريم تركي را با 3500 فعل اصلي ترك بكنيم

 

پارسي را با 350 فعل غير اصلي پاس بداريم تركي را با 2400 فعل غير اصلي ترك بكنيم.

 

پارسي را با 11زمان فعلي پاس بداريم تركي را با 46 زمان فعلي ترك بكنيم

 

 

 

پارسي راكه 7% ازكلماتش ريشه دارند پاس بداريم تركي را كه 100% كلماتش ريشه دارند ترك بكنيم.

 

پارسي را با بعنوان اقليت مردم ايران (كمتر از 15 ميليون) پاس بداريمتركي را بعنوان زبان اكثريت (بيش از 35 ميليون) ترك بكنيم

 

پارسي را بعنوان زبان محلي پاس بداريم  تركي را بعنوان زبان بين لمللي ترك بكنيم. 

 

پارسي را با 6 آوا پاس بداريم  تركي را با 9 آوا (كاملترين آواي خلقت) ترك بكنيم. 

 

پارسي را بعنوان گلچيني از زبانهاي ديگر پاس بداريم تركي را بعنوان شاهكار زبان و ادبيات بشري ترك بكنيم.

 

پارسي را به خاطر عدم كارايي كامپيوتري پاس بداريم  تركي را بعنوان استاندارد فنيوتيكي ويندوز ترك بكنيم.

 

پارسي را بعنوان زبان شعري پاس بداريم  تركي را بعنوان زبان استاندارد داراي واژه هاي جهاني ترك بكنيم.

 

پارسي را بعنوان زبان معدودي افغاني و تاجيك پاس بداريم  تركي بعنوان زبان استاندارد يونسكو در اروپا و آمريكا ترك بكنيم

 

پارسي را با 97000 عنوان كتاب پاس بداريم و تركي را با 450000 عنوان كتاب در دنيا ترك بكنيم.

 

پارسي كه هرگز خط نگارش نداشته پاس بداريم  تركي را كه صاحب اولين و دومين و سومين خط بشريت است ترك بكنيم.

 

پارسي را با داشتن 3 درجه صفت پاس بداريم  تركي را با 5 درجه صفت ترك بكنيم

 

پارسي را با شاهنامه اي ملحمه سرا پاس بداريم  تركي را با دده قورقود حماسه سرا و هزاران داستان حماسي ترك بكنيمگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :